คลองคอรินท์วิถีทางการเข้าถึงของประเทศกรีซ

คลองคอรินท์ คือคลองที่ได้มีการเชื่อต่ออยู่ระหว่างอ่าวคอรินท์ และอ่าวซาโรนิก มีการตั้งอยู่ขั้นกลางอยู่ฝั่งเพโลพอนนิสและในแผ่นดินของประเทศกรีซ ซึ่งคลองแห่งนี้จะมีรูปร่างแบบแคบ ๆ ที่มีขนาดยาว…

เที่ยวเชียงใหม่แบบอิ่มใจ ค้นเจอประเพณีนิยม ประเพณี พร้อมกับวิถีชีวิตของคนล้านนา

จะท่องเที่ยวเชียงใหม่ภายในตอนนี้ ก็ถือว่ามีความพอดี เนื่องจากเป็นช่วงหน้าหนาว แต่ที่แน่ ๆ ทุกคราวที่นักเดินทางส่วนใหญ่  ได้เดินทางสู่ล้านนา…